Monday, July 23, 2012

Stockholm + Malmö = spelningar (in swedish)

24/7 - Crazy Spirit (US), Makabert Fynd och Sex Dwarf på Kafe 44, Stockholm. OBS!!! Maila för-, efternamn och sina födelsesiffror till klubbkronstadt(a)gmail.com om ni vill gå!

25/7 - Crazy Spirit (US), Infernöh och Korsfäst på Kanten, Malmö. Klart slut!

No comments: