Thursday, March 26, 2015

Totalt Jävla Mörker - Umeå Open (in swedish)

Det sägs ju att de kom ju allti en morronda, hur djupt man än sov, hur bra man än har nä. Just den Morrondan är i morron. Det är fredag, klockan är 05:47, en lång och hård arbetsdag väntar. För att vakna till liv värmer jag upp med lite gammalt hederligt mangel och en köpp svart. Ma ses i måra punkjävlarrrrr!

Soundtrack: Massgrav - Total jävla skit

No comments: