Monday, January 3, 2011

Dagens citat (in swedish)

"I tanken står vi fria, ingen kan se eller fördöma det vi visualiserar. En vision om någonting bättre är bättre än att inte tänka alls". P.N.

No comments: